Tuesday, May 13, 2014

ประมวลภาพกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1/2557

ปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง
วันไหว้ครู 12-3-2557
วันสถาปนาโรงเรียน 1-6-2557
มอบเสื้อ ชมรมรักในหลวง ครั้งที่ 1 
อบรม การใช้งานระบบ SMSS 30-31/5/2557
ประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
ประชุมผู้บริหารสหวิทยาเขต 2 
ตรวจปัสสาวะ 
มอบเสื้อ ชมรมรักในหลวง ครั้งที่ 2 (ม.ต้น) 
มอบของขวัญวันเกิด 
เพื่อน ผอ.ร่วมแสดงความยินดี
มอบของขวัญวันเกิดส.ส
อบรมป้องกันการค้ามนุษย์
เยี่ยมคนชรา
วันสุนทรภู่
วันต่อต้านยาเสพติด
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ
ส.อบต. นายก อบต. มอบอุปกรณ์กีฬา
อบต.ปลูกต้นไม้
อบรม การจัดทำพานบายศรี
ร่วมทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา 
วันแม่แห่งชาติ 2557
วันวิทยาศาสตร์ ห้องสมุดสู่อาเซียน
ค่ายสานฝัน พี่สู่น้อง ครั้งที่ 1
ฝึกภาคปกติ นศท.2557

Wednesday, March 19, 2014

ประมวลภาพกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2/2556

ประมวลภาพกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2/2555

ประมวลภาพกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1/2555

ประมวลภาพกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2/2554

ประมวลภาพกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2/2554
- ปัจฉิมนิเทศ
- มอบดอกไม้นักเรียนม.6